Vergoeding vanuit de basisverzekering

In een aantal gevallen wordt fysiotherapie vergoed uit je basisverzekering. Dit geldt voor kinderen onder de 18 jaar óf wanneer er sprake is van een chronische indicatie voor fysiotherapie. Om voor chronische vergoeding in aanmerking te komen dienen je klachten aan een aantal voorwaarden, welke door de zorgverzekeraar worden gesteld, te voldoen om ook als zodanig te worden erkend.
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt als basisregel dat de eerste 18 behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basisverzekering worden gedekt. De vervolg behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Vergoeding vanuit aanvullende verzekering

In de meeste gevallen wordt fysio- en manuele therapie alleen vergoed uit een aanvullende verzekering. Wij raden je aan om na te gaan hoe dit bij de zorgverzekering die je hebt afgesloten geregeld is. Wij adviseren iedereen een aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende behandelingen voor fysiotherapie zijn opgenomen.

Behandelingen fysiotherapie of manuele therapie welke vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering gaan niet ten koste van je eigen risico.
Bij vragen of onduidelijkheden over dit onderwerp kunnen wij je hier verder over informeren. Ook kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar.

Tarieven 2018

Zitting fysiotherapie  € 35,00
Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling  € 47,50
Zitting manuele therapie € 50,00
Zitting manuele therapie inclusief toeslag uitbehandeling  € 62,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek  € 57,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief toeslag uitbehandeling  € 70,00
Lange zitting voor patiënten met complexe en/ of meervoudige zorgvragen  € 50,00
Lange zitting voor patiënten met complexe en/ of meervoudige zorgvragen inclusief toeslag uitbehandeling  € 62,50
Screening  € 17,50
Intake en onderzoek na screening  € 32,50
Intake en onderzoek na verwijzing  € 50,00
Dry needling  € 35,00
Telefonische zitting (15 minuten)  € 17,50
Toeslag op tarief buiten reguliere werktijden  € 12,50
Toeslag aan huis behandeling  € 17,50
Eenvoudige korte rapporten  € 22,50
Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten  € 60,00
Rapportage ten behoeve van letselschade verzoeken  € 70,00

Afspraken die later dan 24 uur van tevoren zijn geannuleerd of afspraken die zonder bericht niet worden nagekomen worden voor 100% in rekening gebracht.

VRAGEN OVER TARIEVEN OF VERGOEDINGEN? Neem contact met ons op.