Het doel van manuele therapie is het beter laten functioneren van de gewrichten, spieren en zenuwstructuren in het menselijk lichaam. Hierdoor worden houdingen en bewegingen van je lichaam verbeterd.

De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Tijdens de behandeling maakt onze manueeltherapeut gebruik van specifieke bewegingen in de gewrichten. De manueeltherapeut probeert opgeheven beweeglijkheid te herstellen of teveel aan beweging te stabiliseren. Bijvoorbeeld door middel van gerichte training.

Soms vult de manueeltherapeut deze behandeling aan met manipulaties (ookwel ‘kraken’ genoemd). De definitie van een manipulatie staat beschreven in de literatuur als een “high velocity low trust beweging” van een gewricht oftewel een korte snelle beweging gepaard gaand met een “hoorbare klik”. De gewrichten worden dan met een hoge snelheid en weinig kracht, in een specifieke richting en over een gecontroleerd traject bewogen. Daarbij kan een krakend geluid gehoord worden.

Manuele therapie is geschikt voor klachten die, behalve met pijn, ook gepaard gaan met het minder goed kunnen bewegen van één gewricht of een bewegingsketen.

NEEM CONTACT OP MET ONS VOOR MEER INFORMATIE